Varför bör din katt kastreras?

För att minska antalet hemlösa katter som far illa. En kastrerad katt bidrar inte till oönskade kattungar, en okastrerad hona kan få upp till 120 kattungar under sin livstid.

Kastrering innebär ett antal positiva effekter för både katten och matte/husse.

Katten mår bättre, blir lugnare och mer lekfull. Det är mindre risk för att din katt blir överkörd, eftersom utekatter inte går lika långt hemifrån. Honkatter löper mindre risk att drabbas av eventuell cancer, då detta kan framkallas av p-piller.

Du som kattägare slipper strilande och illaluktande urin från hankatter. Du får en mysigare katt – mer kelig och lekfull, slipper höra evigt jamande men framförallt så behöver du inte ha dåligt samvete för att oönskade kattungar ska bli till.

Hur många de hemlösa katterna är i Sverige är oklart. Det sägs att det bara i och omkring Stockholms stad finns ca 20 000 hemlösa katter. Andra uppgifter talar om att det finns mellan 100 000 och 1 miljon hemlösa och förvildade katter i landet. Snart har vi samma situation som i andra varmare länder och som många förfasar sig över. Många av dessa katter lever i misär på grund av svält och kyla, detta kan de flesta katthem i Sverige vittna om.

Vi är en ideell förening, som i första hand erbjuder kastreringshjälp i områden där ett växande antal katter har blivit ett problem. Vi samarbetar främst med bostadsbolag och katthem. Tyvärr har vi inga möjligheter att erbjuda kastreringshjälp till enskilda kattägare.

En okastrerad honkatt och hankatt och deras avkommor, med två kullar per år, och med 3 överlevande bebisar, kan få ca 10 000 000 katter på nio år !

 

Om oss

Vi är en ideell förening vars målsättning är att påverka allmänhetens syn på katten, samt att arbeta för att höja kattens status och allmänna villkor i landet. En grundförutsättning för att klara detta är att minska antalet oönskade kattkullar. En okastrerad katthona kan under sin livstid få upp till 120 kattungar. Vi anser att kastrering och ID-märkning av katter ska betraktas som en självklarhet.

Vår förening vill bidra till minskade kattkullar genom kastrerings- och ID-märkningskampanjer. Kastrering och ID-märkning innebär ett antal positiva effekter både för katten och ägaren. Katten mår bättre, blir lugnare och du som ägare få får bland annat en mysigare katt.

Syfte
Vårt syfte är att genomföra kattkastreringskampanjer i olika områden, initialt i Stockholm. Vi kommer att bistå med gratis kastrering samt ID-märkning.

I nuläget samarbetar vi med lokala bostadsbolag, där kampanjerna riktar sig till katter med ägare.
Då vi alltid utgår ifrån kattens bästa, kommer vi att utöka kampanjerna till förvildade/hemlösa katter först när vi vet att eftervården och framtiden för katten är säkrad. Det kräver samarbete med samtliga katthem i Stockholms län och andra berörda katthem i Sverige.

Verksamhet
Kampanjerna genomförs i samarbete med bostadsbolag. I varje område genomför vi 1-2 dagars kampanjer, där ägarna tar med sig katterna hem igen efter kastreringen. Cirka 12 dagar efter operationerna tar vi bort stygnen samt ger övrig behandling om så krävs. Utöver kastrering och ID-märkning kan vi erbjuda vaccination till självkostnadspris.

Finansiering
Vi finansierar vår verksamhet genom medlemsavgifter, bidrag från bostadsbolag, gåvor samt sponsorer.

 

Katter som sällskapsdjur

Katter är ett utmärkt djur att ha som sällskapsdjur. Undersökningar, publicerade av socialstyrelsen, visar att människor som lever med djur är lyckligare och lever ett längre liv. Undersökningar hos äldre visar även att demens, mm, bromsas om man lever med djur. Det har även positiva effekter för brukare med funktionsnedsättning som fick närgången assistans i stockholm. Just den undersökningen publicerades av assistansbolag-guiden i stockholm.